Skip to content

Regulamin gabinetu Image Instytut Piękna

oraz ogólne warunki promocji przeprowadzanych w gabinecie Image Instytut Piękna.

W trosce o bezpieczeństwo, Państwa zdrowie oraz naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do ich korzystania.

Salon Kosmetyczny Image Instytut Piękna powiązany ze stroną internetową www.image-instytut.pl właścicielem firmy jest Zofia Wądołowska NIP: 8471214845, REGON: 790374622, mail: biuro@image-instytut.pl.
Klienci Salonu Kosmetycznego Image Instytut Piękna są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty Salonu Kosmetycznego Image Instytut Piękna oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§1. Godziny otwarcia

 1. Image Instytut Piękna świadczy usługi przy ul. Armii Krajowej 48 w Ełku w godzinach:
  – Recepcja od pon. do pt. 9:00 – 18:00 oraz soboty 10:00 – 14:00.
  – Zabiegi wykonujemy od pon. do pt. 8:00 – 20:00 oraz soboty 8:00 – 16:00.
  – W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Salon jest nieczynny.
 2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub przyczyn losowych (brak prądu, wody, gazu, itp.).

§2. Umawianie wizyty

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 3. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i jeśli dotyczy towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, henna, ściągnięcie hybrydy i inne. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.
 4. Wszystkie zapisy w Salonie Image Instytut Piękna potwierdzane są dwukrotnie:

  • pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie informacji o planowanym zabiegu oraz dokładnym terminie wizyty w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
  • drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo powiadomienie telefoniczne lub w razie problemów z kontaktem telefonicznym wyślemy do Państwa SMS przed planowaną wizytą. Jeśli już wtedy wiedzą Państwo, że nie przyjdą – prosimy niezwłocznie odwołać wizytę telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny z informacją, o niemożliwości pojawienia się na wizycie, bardzo to szanujemy i doceniamy, udostępniamy zwolniony termin osobom oczekującym na liście rezerwowej.
  • w przypadku braku potwierdzenia w wyżej określonych warunkach: otrzymają Państwo od nas powiadomienie telefonicznie lub SMS w dzień zabiegu lub przed, na które należy odpowiedzieć i potwierdzić lub odwołać swoją wizytę. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia lub informacji o odwołaniu, wizytę traktujemy jako odbytą, a wszelkie opcjonalne koszty za niepotwierdzoną i/lub nieodwołaną wizytę ponosi Klient. W przypadku niepotwierdzonej i nieodwołanej wizyty przez Klienta, której finalizacja następuje z bonu podarunkowego, karnetu lub vouchera, wizyta zostanie sfinalizowana, a płatność w wysokości 100% ceny zabiegu zostanie pobrana z w/w karnetu, vouchera lub bonu podarunkowego.

§3. Rozpoczęcie zabiegów

 1. W Salonie Image Instytut Piękna obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.
 2. W wyjątkowych usprawiedliwionych i potwierdzonych przez recepcję sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg maksymalnie 10 minut bez konsekwencji jego skrócenia. Spóźnienie dłuższe niż określone powyżej skutkuje skróceniem o czas spóźnienia lub w przypadku niemożliwości wykonania w sposób prawidłowy zaplanowanej wizyty odmową wykonania zabiegu.
 3. W przypadku klientów korzystających z vouchera, bonu lub dokonujących przedpłaty za nieodbyty z winy klienta zabieg zastanie pobrana opłata w wysokości 100% ceny zabiegu. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie jak najszybciej i nie później niż przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
 4. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.
 5. W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Salonie Image Instytut Piękna dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.
 6. W przypadku opóźnienia zabiegu wynikającego z winy pracownika Gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 7. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Gabinetu wydarzeń, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu przez Gabinet, Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.

§4. Vouchery, karty podarunkowe

 1. W Gabinecie Image Instytut Piękna Klienci mają możliwość zakupu Voucherów, Bonów Podarunkowych.
 2. Vouchery, Bony Podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług w Gabinecie Image Instytut Piękna zgodnie
  z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera, Bonu. Można nimi płacić za wszystkie usługi i kosmetyki wg oferty dostępnej na stronie internetowej lub zawartej w cenniku.
 3. Vouchery, Bony są ważne przez okres 12 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać zakupiony Voucher, Bon. Po upływie 12 miesięcy od daty zakupu Voucher, Bon traci ważność, a zawarta na nim wartość zostaje utracona.
 4. Voucher, Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 5. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, sms lub osobiście, na 12h przed umówioną wizytą, Voucher, Bon Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany w części odpowiadającej wartości zabiegu.
 6. Voucher, Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 7. Vouchery, Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania niewykorzystanej reszty w gotówce z Voucherów, Bonów.
 8. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera, Bonu jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Vouchera, Bonu.
 9. Płatności Voucherem, Bonem nie można łączyć z promocjami i rabatami. Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę z uprzednim dokonaniem tych zmian.
 10. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera, Bonu Podarunkowego, Gabinet nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 11. Integralną częścią Voucherów, Bonów Podarunkowych jest niniejszy Regulamin zawarty na stronie internetowej, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Gabinetu Image Instytut Piękna. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego warunki w całości.
 12. Vouchery, Bony Podarunkowe są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 13. Vouchery, Bony Podarunkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.
 14. Vouchery można nabyć osobiście w recepcji Gabinetu, drogą mailową lub na wskazany adres pocztą tradycyjną. Nabycie Voucherów w gabinecie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 15. Za Vouchery, Bony zamówione przez Internet lub telefonicznie konieczne jest uiszczenie opłaty w postaci przelewu. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu. Przy płatności przelewem rezerwacji na zabieg w ramach Vouchera, Bonu Podarunkowego można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.

§5. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność w Gabinecie

 1. Za rzeczy i przedmioty pozostawione w Gabinecie odpowiada Klient. Pracownicy salonu nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta.
 2. Do zabiegów w Salonie wykorzystuje się sterylne i jednorazowe materiały takie jak: rękawiczki, ręczniki, waciki, gaziki, serwety, kartridże, igły itp. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji oraz sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej B. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o wymaganym spektrum działania.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Gabinetu jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 2. Klienci Gabinetu proszeni są o wyciszenie telefonów komórkowych oraz nieprowadzenie rozmów telefonicznych w trakcie wykonywanego zabiegu.
 3. Zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych oraz spożywanie alkoholu na terenie Gabinetu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie.
 4. Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.
 5. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu Image Instytut Piękna.
 6. Salon Image Instytut Piękna zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.